ภัยแล้งพ่นพิษ ระดับน้ำกว๊านพะเยาลดต่อเนื่อง เพาะพันธุ์ปลาทำได้ยาก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ชี้ภัยแล้งพ่นพิษ การเพาะพันธุ์ปลายากลำบาก วางแผนเตรียมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาไว้ได้มากที่สุด เพื่อรอฤดูน้ำที่กำลังจะมาถึงนี้ เชื่อว่าสามารถผลิต-เพาะพันธุ์ปลา ลงสู่กว๊านพะเยาได้จำนวนมากขึ้น

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.59 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กล่าวว่า ที่กว๊านพะเยาก่อนหน้านี้เคยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาจำนวนมาก แต่ปัจจุบันกว๊านพะเยามีปริมาณน้ำเหลือเพียง 9.4 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งลดลงจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ประสบปัญหาอย่างมากในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งน้ำที่จะใช้ในการอนุบาลพันธุ์ปลา ลงทุนมากขึ้นค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันในการสูบน้ำขึ้นจากกว๊านพะเยา หลังจากสภาพน้ำกว๊านพะเยาที่มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องกลุ่มชาวบ้านในเขตเมืองพะเยากว่า 300 คนร่วมแรงร่วมใจกันเก็บขยะในกว๊านพะเยาออกหลังจากที่น้ำกว๊านพะเยาได้แห้งแล้ง

กว๊านพะเยานั้นมีเศษขยะกระจายเกลื่อน ชาวบ้านจึงช่วยกันเก็บ ทำความสะอาด

ทั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและขยายพันธุ์ปลาในกว๊านพะเยา ทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ก็ได้เตรียมทางพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาไว้ได้มากที่สุด ในฤดูน้ำที่กำลังจะมาถึงนี้ จะสามารถผลิตและเพาะพันธุ์ปลา ลงสู่กว๊านพะเยาได้อย่างแน่นอนเก็บขยะเศษแก้วขวดและเศษโลหะเกลื่อนในกว๊าน เพื่อให้สะอาดรอรับน้ำที่จะเติมเข้ามา

ช่วยกันเก็บเศษขยะในช่วงน้ำลด

โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา พร้อมที่จะเพาะพันธุ์ปลาเพิ่มจากปีก่อนถึง กว่า 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในกว๊านพะเยาให้คงอยู่เพื่อเป็นระบบนิเวศของกว๊านพะเยาต่อไป

ต่อมาเวลา 10.00 น. เครือข่ายภาคีและชาวบ้านในเขตเมืองพะเยากว่า 300 คนร่วมแรงร่วมใจกันเก็บขยะในกว๊านพะเยาออกทิ้ง หลังจากที่นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ทำการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำเข้ามาสมทบในกว๊านพะเยาจำนวน 2 ล้าน ลบ.ม. เมื่อวานที่ผ่านมา (3 พ.ค.) น้ำกำลังจะไหลเข้าในกว๊านพะเยาบ่ายวันนี้ โดยทางประชาชนและเครือข่ายภาคี เมืองพะเยาร่วมกันทำการเก็บเศษแก้ว ขวด ไม้ โลหะออกไปทิ้งเพื่อให้กว๊านพะเยาสะอาดปลอดภัย

ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดพะเยาประสบภัยแล้งส่งผลกระทบให้อ่างเก็บน้ำ ลำน้ำ และกว๊านพะเยาได้เกิดภาวะน้ำแห้งโดยเฉพาะน้ำในกว๊านพะเยาเหลือเพียง 9 ล้าน ลบ.ม.เท่านั้น เมื่อน้ำในกว๊านแห้งส่งผลให้ตามแนวตลิ่งและในบริเวณกว๊านพะเยาเกิดการตื้นเขินจนเห็นเนินดินไปทั่วบริเวณ และพบว่าในบริเวณกว๊านพะเยานั้นมีเศษขยะกระจายเกลื่อนเต็มไปหมดทำให้ประชาชนและเครือข่ายภาคี ที่รักษ์กว๊านพะเยาร่วมกันทำการเก็บกวาดขยะออกจากกว๊านไปทิ้งก่อนที่น้ำจะไหลเข้ามาสมทบก่อนปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้น ตามฤดูกาลหน้าฝนต่อไป.

ที่มา>>>Thairath

พะเยาแล้งจัด!! เหลือน้ำใช้ 55 วัน หวังฝนตกต่อชีวิต พ.ค. นี้

พะเยา

พ่อเมืองพะเยา กำชับทุกส่วนงานของจังหวัด ให้ช่วยกันประหยัดน้ำ ขณะนี้ภัยแล้งส่งผลให้น้ำในกว๊านพะเยาเหลือน้ำใช้เพียง 55 วัน 12.76 ลบ.ม. หวังให้ฝนตกในเดือน พ.ค.นี้…

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่จังหวัดพะเยาในขณะนี้ ทาง นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา ได้กำชับให้ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ให้ช่วยกันรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย เพราะจังหวัดพะเยายังประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ควรช่วยกันประหยัดน้ำไว้ใช้ยามจำเป็น

ขณะเดียวกันพบว่า ตามอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็ก และกว๊านพะเยา ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำและกว๊านพะเยาลดลงทุกวัน สำหรับน้ำในกว๊านพะเยานั้น วันนี้วัดได้มี 12.76 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ได้อีกเพียง 55 วัน ในการใช้ทำประปาให้กับประชาชนในอำเภอเมืองพะเยา อำเภอภูกามยาว อำเภอดอกคำใต้ หากถึงเดือนพฤษภาคม มีฝนตกลงมาปริมาณน้ำทั้งในอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆ รวมทั้งกว๊านพะเยาก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นใช้สอยอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ก่อนใกล้รุ่งเช้าวันนี้พบว่ามีฝนตกลงมาในเขตพื้นที่เมืองพะเยาเพียงเล็กน้อย แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและกว๊านพะเยาได้แต่อย่างใด.

ที่มา>>>Thairath