ชาวเกษตรกรสกลนคร แห่ปลูกมะม่วง “งามเมืองย่า” ราคาดีรายได้ปีละหลายแสน

 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรตำบลบัวสว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เริ่มหันมาปลูกพืชที่ทำรายได้ ได้แก่มะม่วงพันธุ์ “งามเมืองย่า” กันเป็นจำนวนมาก ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบ พบกับนายทองปาน พิมพ์พานิช อายุ 64 ปี เกษตรกรบ้านคำประมง หมู่ที่ 4 ตำบลบัวสว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร นายทองปาน เปิดเผยว่า มีพื้นที่ 32 ไร่ เริ่มทำสวนโดยมุ่งเน้นยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำมาใช้ในครอบครัว มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ไว้เป็นอาหารในครัวเรือน ทั้งควาย เป็ดไก่ ปลาในบ่อ  และปลูกพืชทุกชนิดไว้กิน ที่เหลือนำไปจำหน่ายสร้างายได้ให้ครอบครัว ปัจจุบันพืชที่ทำรายได้คือมะม่วง พันธุ์ “งามเมืองย่า” จำนวนหนึ่งมาปลูก โดยพันธุ์ดังกล่าวได้มาจากการไปสั่งซื้อที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อประมาณ ปี 2551 โดยติดต่อซื้อกิ่งพันธุ์มาลงทดลองปลูก ซึ่งปลูกได้ดีในสภาพดินในพื้นที่ และยังเป็นมะม่วงกินได้ทั้งผลสุกและดิบ ต่อมาเมื่อเริ่มให้ผลผลิตลูกโตเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อลูก จำหน่ายกิโลกรัมละ 40 บาท เกษตรกรหลายรายมาติดต่อขอซื้อพันธุ์ จึงทำการตัดต่อเสียบต้นขายพันธุ์ ต้นละ 200 บาท สามารถขายทั้งต้นพันธุ์และผลได้ปีละกว่า 2 แสนบาท ทำมาตั้งปี 2552

ส่วนที่มาของชื่อพันธุ์ “งามเมืองย่า” เจ้าของพันธุ์บอกว่าเป็นมะม่วงที่มีผลงาม และต้นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นเมืองย่าโม จึงได้ชื่อว่า “งามเมืองย่า” ขณะนี้พบว่ามีเกษตรกรหลายรายมาติดต่อขอซื้อพันธุ์มะม่วง กันจำนวนมากจนทำแทบไม่ทัน เนื่องจากเห็นว่าออกผลโต ราคาดี ขายง่ายเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

ปัจจุบันในสวนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นอกจากมีมะม่วงแล้ว ขณะนี้ยังได้ปลูกอินทะผาลัม จำนวนกว่า 100 ต้นและเริ่มให้ผลผลิตแล้วในขณะนี้ ทั้งนี้ไม่รวมพืชอย่างอื่นเช่นกล้วยหอมทอง พุทรา พันธุดี ด้วย อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรท่านใดสนใจหรืออยากศึกษาสามารถติดได้ที่ คุณลุงทองปาน พิมพ์พานิช บ้านคำประมง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ได้ทุกวัน

ที่มา>>>ข่าวสด